Over de Stichting Vrienden van Cedrah

Zijn vrienden nodig?

Deze vraag beantwoorden we met een volmondig “JA”. Vrienden stichtingen zijn ontstaan om geschonken bijdragen volledig ten goede te laten komen voor de bewoners van de tehuizen. Zeker met een toenemende zorgvraag en bezuiniging op de kosten zijn middelen van de vrienden nodig om het eigene van Cedrah, het reformatorische zorgprofiel, te kunnen handhaven.

Financiële verantwoording

Middels financiële jaaroverzichten leggen wij publiekelijk en naar instanties verantwoording af. De overzichten over de laatste drie jaar kunnen hieronder worden bekeken.

Beleidsplan

Ons beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Vrienden van Cedrah het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Bestuur

W.F. van der Kooij | voorzitter
D.T. van Noord | secretaris
B. Schouten | penningmeester

A. van Hoven | bestuurslid

Belevingshoeken en reminiscentie

Bewoners met dementie kunnen vaak ronddolen op de gangen, langdurig soms… op zoek. Dit gedrag is vaak te wijten aan het feit dat er te weinig prikkels worden aangeboden. Hierdoor worden heel wat dementerenden onrustig en gaan bij wijze van spreken zelf op zoek naar prikkels. Stichting Vrienden voor Cedrah heeft financieel hulp geboden bij het creëren van belevingshoeken die extra prikkels bieden.

Fietslabyrint

Eén belevingshoek heeft een sterk activerende functie gekregen: hier is het Fietslabyrint geplaatst. Met het Fietslabyrint fietst de bewoner op een speciale home-trainer. Tijdens het fietsen trekt een wereld aan beelden aan de bewoner voorbij. Marokko, de diepzee, Thailand. Maar ook dichterbij huis. Rotterdam, de Veluwe.

Aquarium

Wij willen belevingshoeken en reminiscentie kunnen bieden aan bewoners op de gangen van en naar de groeps-huiskamers. Op de gangen hebben we dit gerealiseerd. Er zijn gezellige zitjes geplaatst met een herkenbare sfeer. Ook is er een prachtig aquarium dat trouw onderhouden wordt door enkele bewoners en medewerkers.

Herkenning

Reminiscentie bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven door het aanbieden van her-kenbare klassieke objecten en meubels. Bewoners voelen zich versterkt in de herkenning en gaan vaak veel meer praten en vertellen als hun geheugen wordt gestimuleerd door bekende objecten.