Wie zijn wij?

De naam zegt het al, wij zijn de vrienden van Cedrah! Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Als stichting Vrienden van Cedrah zetten we ons in voor het welbevinden van de cliënten van Cedrah, met name daar waar de reguliere middelen niet in voorzien. Veelal zijn dit activiteiten die aansluiten op het identiteitsprofiel.

Title for This Block

Wat is ons doel?

Onze doelstelling is in de statuten beschreven en kan worden samengevat als: het bevorderen van het welzijn van de cliënten van Cedrah en het geven van financiële steun en alles wat hiertoe bevorderlijk is.

Waaruit bestaat dit doel?

Met welbevinden verstaan we zowel geestelijk als lichamelijk welbevinden. Wervingsacties voor het geestelijk welbevinden pakken we veelal Cedrah-breed op en komen tot uitdrukking in financiële bijdragen aan de pastorale verzorging. Voor het lichamelijk welbevinden, waaronder we ook de psychische gesteldheid verstaan, zijn vaak hulpmiddelen nodig. Deze worden op verzoek van de locatie voorgedragen voor een bijdrage.

Hoe bereiken we het doel?

Om aan financiën te komen, werven we donateurs, die periodiek of eenmalig een bijdrage geven. Deze bijdragen leggen we per locatie vast en worden dan ook alleen voor de betreffende locatie gebruikt.

Heeft u een bijzondere band met Cedrah en wilt u ook donateur worden?

Meld u dan hier aan! Uw bijdrage komt ten goede aan het welbevinden van de cliënten van Cedrah. Wist u dat onze stichting sinds 2008 een ANBI status heeft? Dit houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

  • Voor de pastorale zorg benaderen we kerkenraden van verwante kerkgenootschappen voor een gift of collecte.
  • We ondersteunen specifieke acties, die vaak een gericht doel hebben, vanuit de locaties.


Iedereen heeft vrienden nodig. Zo ook Cedrah. De overheid financiert de woonzorgcentra van Cedrah en de verzorging van de klanten. Maar wist u dat er geen geld beschikbaar is voor extra activiteiten en projecten die buiten de normale verzorging vallen? Om deze en andere extra zaken te kunnen realiseren, is de Stichting Vrienden van Cedrah in het leven geroepen.

Wat hebben we gedaan?

Onze stichting zit nooit stil! Zo leverden we laatst een bijdrage aan de nieuwbouw van de Amandelhof voor de realisatie van belevingstuinen.

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben gedaan? Bekijk het op de ‘over de Vrienden van Cedrah‘ pagina.