Vrienden van Cedrah

Cedrah

Cedrah is een organisatie, die zich ten doel stelt de verzorging van ouderen op reformatorische grondslag te behartigen. Cedrah is de werknaam van de per 1 juli 2013 gefuseerde stichting: Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde kerken in de regio Rotterdam.

http://www.cedrah.nl/

 

Functieprofielen bestuur

 

functieprofielen bestuursleden van de Stichting Vrienden van Cedrah

 

Algemeen voor ieder nieuw bestuurslid geldt een voorlopige aanstelling van 1 kalenderjaar, die na een positief advies overgezet wordt in een termijn van vijf jaar. Het bestuur zal het functioneren van het nieuwe bestuurslid na 1 jaar beoordelen en bij wederzijds goedvinden zal dit in een persoonlijk gesprek met betrokkene besproken worden.

 

 Functieprofiel voorzitter

De Voorzitter wordt gekozen uit de leden van het bestuur. 

Doel: het leiden en besturen van de  stichting en het algemeen bestuur van de stichting.

 Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil. Er wordt niet altijd gewacht tot dat er een voorzitter uit de groep naar voren komt, vaak wordt een voorzitter aangewezen. De voorzitter in een bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen zijn functie. In dit geval is het de groep die zijn eigen leider maakt en niet de leider die de groep maakt. 

 

De volgende vaardigheden zijn van belang: 

 

Takenpakket: 

 

Vervolg Functieprofiel voorzitter

 

 

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de voorzitter zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de  stichting zijn gemaakt. 

 

 

 

Functieprofiel secretaris 

De secretaris wordt gekozen uit de leden van het bestuur. 

Doel: draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting.

 

Een secretaris wordt ook wel gekarakteriseerd als het geheugen van de organisatie. De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie.

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris:

 

Vervolg functieprofiel secretaris 

 

Takenpakket: 

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de secretaris zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de  stichting zijn gemaakt.

 

 

==========================================================================

 

                 

Functieprofiel penningmeester 

De penningmeester wordt gekozen uit de leden van het bestuur.

 

Doel: verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting

De penningmeester vertaalt het beleid in geld. 

Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de organisatie voorop. 

 

 

 

 

Vervolg functieprofiel penningmeester 

Takenpakket: 

 

De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen. 

Om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden. 

 

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de penningmeester zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de  stichting zijn gemaakt. De penningmeester moet bijvoorbeeld jaarlijks zitten met de controlecommissie. Informeel kan de penningmeester gesprekken met sponsors voeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen bestuurslid

Het bestuurslid maakt deel uit van het bestuur.

 

Het is van belang dat een algemeen bestuurslid verbondenheid met de organisatie voelt. Ook moet een algemeen bestuurslid beschikken over competenties die bijdragen aan het bestuur. Bij bestuursbeslissingen moet een algemeen bestuurslid een eigen mening kunnen vormen. 

Doel: een algemeen bestuurslid heeft geen vastgestelde bestuursfunctie. Het is mogelijk om als algemeen bestuurslid een bijzonder specialisme op te nemen. 

Aspecten die horen bij het profiel van een algemeen bestuurslid:

Takenpakket: 

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht.