Vrienden van Cedrah

 

Activiteiten

De mogelijkheid bestaat om Vriend te worden van de steunstichting. Inschrijven kan plaatsvinden via het secretariaat (aanmeldingskaart). De stichting beschikt over ca. 400 donateurs; het streven is er op gericht dit aantal sterk uit te breiden.

Jaarlijks worden verzoeken gericht aan de kerkenraden van de gemeenten uit de regio die nauw verbonden zijn met de huizen.

 

ACTIVITEITEN 2017

 1) Medewerking verlenen ter zake van het verkrijgen van een bijdrage van de (burgerlijke) gemeente Capelle aan den IJssel in de kosten van de vrijwilligers.

2) Aanschrijven van kerkenraden van betrokken kerkelijke gemeenten tot de verkrijging van een bijdrage in de kosten van de pastorale zorg; na ontvangst van een bijdrage c.q. gift wordt bericht van ontvangst en een dankbetuiging verzonden.

3) Participeren in de activiteiten commissie van Beth San; in december 2017 heeft deze commissie een boekenmarkt georganiseerd – daarnaast was er voor de jeugd een zg. “kleedjes” markt ; 12 x bijwonen overleg van de commissie en 4 x overleg betreffende de boekenmarkt;

4) In de andere huizen heeft overleg plaats gevonden om tot de vorming van een activiteitencommissie te komen.

5) De Vrienden waren aanwezig

a) op de verkoping in Nebo;

b) op de markt in Eben – Haëzer;

c) op een bijeenkomst voor ambtsdragers door Cedrah georganiseerd met als thema “zorg”;

d) op het overleg met de Vrienden  stichting van Hebron (Nieuwerkerk – Zeeland);

e) bij de opening van de aangepaste KSW – afdeling in Beth San;

f) op verschillende Nieuwjaar bijeenkomsten, Kerstmaaltijden en Oudjaar bijeenkomsten;

6) Maandelijks wordt de donateur administratie verzorgd door 2 bestuursleden; indien nodig wordt daarnaast extra tijd besteed aan deze administratie.

7) Regelmatig vindt overleg met de bestuurder van Cedrah door het DB van de Vrienden plaats;

8) Het bestuur vergaderde 4 maal;

9) Met een gezellig samenzijn is afscheid genomen van bestuurslid M.D. Weijers;